KONTAKT

Alica Teleková, firma DONNA
Zvolenská cesta č. 22
984 01 Lučenec

tel./fax: 047/ 4323 533
mobil: 0903 198 408,
           0908 903 857
e-mail: telek@donna-zaluzie.sk